Апологія Сократа. Діалоги

Прочитаю позже
Автор:
Серия:
Аннотация

Платона (427—347 рр. до н. е.) вважають не тільки філософом, але й великим письменником античності. Найбільш він прославився як майстер діалогу. У видання ввійшли вибрані діалоги, а також монологічний твір «Апологія Сократа». Розмову в більшості діалогів веде вчитель Платона Сократ, який невимушено приводить співбесідників до глибоких філософських висновків і водночас надає читачеві можливість самостійного пошуку істини.

ISBN 978-966-03-7851-3

© Ю. Й. Кобів (правонаступник), переклад українською, примітки, покажчик імен, 2004

© Л. Ю. Смольська (правонаступ­ниця Ю. Мушака), переклад українською, 2004

© М. С. Мендер, художнє оформ­лення, 2017

© Видавництво «Фоліо», марка серії, 2017