Миллиардер и поп-дива (сборник) (ЛП)

Прочитаю позже
Аннотация

1. Книга серии "Oнa сошла с ума"... 2. Книга серии "Доведен до крайности"... 3. Книга серии "Доведена до безумия"...