1813

Прочитаю позже
Старые редакции
1813 1 редакция
Аннотация
Першы беларускі зомбі-хорар! Дзеянне навэлы "1813" адбываецца ў апошнія дні зімы 1813 года. У раз­бу­ранае Вялікай вайной мястэчка Маладэчна на ўскрайку Мін­скай губерні на­ведваецца ў госці да свайго дзядзькі Міхал Клеафас Агін­скі — дыпламат, кампазітар, а зараз сенатар Расійскай імперыі. З на­ды­ходам адлігі ў на­ваколлях мястэчка пачынаюць адбывацца не­зразумелыя рэчы: забі­тыя жаўнеры паўстаюць з поля мінулай бітвы і напа­даюць на жыхароў паселішча. Хутка замак Агінскіх апынаецца ў аблозе ха­дзячых мерцвякоў. Міхалу Клеафасу не застаецца нічога іншага як узяць у рукі зброю і змагацца за свабоду роднага края.
-----------------------------
Первый белорусский зомби-хоррор! Действие новеллы «1813» происходит в 1813 году в последние дни зимы. В разрушенный Великой войной городок Молодечно на окраине Минской губернии к своему дяде в гости наведывается Михаил Клеофас Огинский — дипломат, композитор, а теперь сенатор Российской Империи. С наступлением оттепели в окрестностях городка начинают происходить странные вещи: убитые солдаты восстают с поля прошедшей битвы и нападают на жителей местечка. Скоро замок Огинских оказывается в осаде ходячих мертвецов. Михаилу Клеофасу не остается ничего другого, как снова взять в руки оружие и сражаться за свободу родного края.