Історія держави і права України : підручник.

Прочитаю позже
Год:
Автор:
Аннотация
Історія держави і права України : підручник.

У підручнику відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія держави і права України» за змістовими модулями висвітлюються процеси еволюції суспільного ладу, державного устрою і права України від найдавніших часів до нашого сьогодення. До кожної теми додаються історико-правові джерела, документи, пропонуються завдання для самостійної роботи з опрацювання навчального матеріалу.

Для студентів юридичних навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться історією державно-правового розвитку України.