Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України

Прочитаю позже
Категории:
Аннотация
Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України

У науково-практичному коментарі роз’яснюються положення Кримінально-виконавчого кодек­су України та пов’язаних з ними нормативно-правових актів. Висвітлено порядок і умови виконання кримінальних покарань в Україні, систему, структуру, принципи організації діяльності, а також повно­важення органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України. У роботі використано великий обсяг наукової літератури та статистичних даних.

Для студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, практичних працівників Дер­жавної кримінально-виконавчої служби України та широкого загалу читачів, які цікавляться представ­леною проблематикою.