Пішу як жыву [Аповесць, апавяданні, мініяцюры, эсэ]

Прочитаю позже
Автор:
Аннотация
Пішу як жыву [Аповесць, апавяданні, мініяцюры, эсэ]

Пражытае i перажытае Янкам Брылём за семдзесят пяць гадоў i расказакае вельмі ашчадна, але глыбока. Пражытае i перажытае разам з людзьмі — гэта i трагедыі, i няшчасці, i беды, i светлыя мары i радасці, i глыбокая вера ў людскаець ад нязломнага духу. I ўсё расказанае пісьменнікам вярэдзіць душу i розум.