Паланэз Агінскага [Лірыка. Паэмы. 1996 – 2002]

Прочитаю позже
Аннотация
Паланэз Агінскага [Лірыка. Паэмы. 1996 – 2002]

Усе вершы і паэмы, якія склалі гэты не зусім звычайны зборнік, публікаваліся, адразу ж па напісанні, на старонках беларускіх перыядычных выданняў. Пра што яны? Пра тое, што іх аўтару, народнаму паэту Бсларусі, наймацней балела і баліць, што было і есць адзнакай яго грамадзянекай пазіцыі і асновай яго творчага крэда.