Привид мертвого дому. Роман-квінтет

Прочитаю позже
Год:
Аннотация
Привид мертвого дому. Роман-квінтет

Головною темою роману-квінтету Валерія Шевчука є душевні струси людини кінця XX ст., що й стали похідними завершення епохи. Це і витворило Мертвий Дім. Новаторський за формою роман несе в собі ідею мистецького універсуму: про світ, який умирає, і людину, котра прагне нового утвердження.