Перспективи Української Революції

Прочитаю позже
Аннотация
Перспективи Української Революції

З іменем Степана Бендери нерозривно пов'язаний найяскравіший період боротьби українського народу за свою свободу і національну державу. У цій книзі вміщено вибрані праці Степана Бендери з проблем теорії націоналізму, організованого націоналістичного руху, завдань і форм національно-визвольної революції.

Репринтне виданняПублікацію здійснено репринтним способом за виданням ОУН 1978 року (Мюнхен) з передмовою Ярослава Cтецька за редакцією Данила Чайковського. Остання редакція й упорядкування до друку Степана Ленкавського