Per aspera ad astra II B

Прочитаю позже
Год:
Серия:
Аннотация

Про гнома, дроида и последствия необдуманной смычки магии и технологии.