Історія Слобідської України

Прочитаю позже
Категории:
Аннотация

Книга обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних і культурних питань розвитку Слобідської України — від заселення краю до початку XX ст. Для викладачів, науковців, широкого читацького загалу.

Книга охватывает широкий круг историко-географических, социально-экономических и культурных проблем развития Слободской Украины — с момента заселения края до начала XX в.

Для преподавателей, научных работников, широкого круга читателей.

Редакційна колегія бібліотеки «Пам'ятки історичної думки України»:

Ю. П. Дьяченко, В. А. Замлинський,

Л. Г. Мельник, Ю. М. Мушкетик, В: Г. Сарбей,

В. А. Смолій, В. П. Тараник, Ф. П. Шевченко (голова)

Автор передмови і коментаря В. В. Кравченко

Редактор /. К- Піменова Упорядкування ілюстрацій і художнє оформлення В. О. Ріяки

© Підготовка тексту.

Вид-во «Основа» прй ХДУ, 1990.

0503020902-085 М226(04)-90

© Передмова, коментар. В. В. Кравченко, 1990.

15ВЫ 5-1Ь000798-5

34-90

© Упорядкування ілюстрацій, художнє оформлення. В. О. Ріяка, 1990.