Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918

Прочитаю позже
Год:
Аннотация
Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918

Увазі вчених і широких кіл громадськості вперше пропонуються у повному обсязі спогади П. Скоропадського, який в якості Гетьмана Української Держави (травень — грудень 1918 р.) відігравав непересічну роль під час одного з етапів новітнього українського державотворення