Лестница в небо или записки провинциалки

Прочитаю позже